ISO/IEC 17025

Standard ISO/IEC 17025 postavlja zahteve pred laboratorije za ispitivanje ili etaloniranje koje hoće da akredituju svoj sistem menadžmenta u skladu sa najboljom svetskom praksom. Ovaj sistem opisuje organizacionu strukturu laboratorija i procese koji se u laboratoriji odvijaju, uključujući planiranje, realizaciju i praćenje administrativnih i tehničkih operacija, potrebnih resursa i dokumentacije koja se u radu koristi.

Dobijanje rešenja o akreditaciji od strane akreditacionog tela, završni je korak koji sledi nakon uspešne implementacije zahteva ovog standarda.

Usklađenost laboratorije sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025 donosi brojne koristi:

 • Validacija svih metoda koje se koriste za ispitivanje ili etaloniranje

 • Maksimalna pouzdanost i tačnost opreme

 • Povećanje kompetentnosti osoblja laboratorije

 • Povećanje tačnosti rezultata ispitivanja ili etaloniranja

 • Sticanje i učvršćivanje poslovnog poverenja kod klijenata

 • Olakšavanje saradnje između laboratorija i drugih tela prilikom razmene informacija i iskustava

 • Znatno povećanje profita u slučaju pružanja usluga ispitivanja ili etaloniranja drugim licima

Kao konsultanti u ovoj oblasti mi vam možemo pružiti:

 • Definisanje obima akreditovanja, tj. precizno definisanje oblasti ispitivanja, tipova ispitivanja, metoda ispitivanja i postupaka koji se primenjuju

 • Dokumentovanje nezavisnosti, nepristrasnosti i integriteta laboratorije

 • Dokumentovanje sistema menadžmenta laboratorije

 • Definisanje zahteva za osoblje koje radi u laboratoriji

 • Precizno definisanje metoda i postupaka ispitivanja, sa posebnim naglaskom na obezbeđenje objektivnosti rezultata i eliminasnje vrednosti koje nisu upotrebljive

 • Definisanje sistema za postupanje sa uzorcima za ispitivanje

 • Definisanje načina rešavanja prigovora i žalbi

 • Definisanje načina saradnje laboratorije sa drugim institucijama

 • Definisanje načina pridržavanja profesionalne tajne i poverljivosti podataka

Sertifikovan Sistem menadžmenta kvalitetom laboratorija, pomoći će Vašoj organizaciji da bude prepoznata kao relevantna institucija sa zasluženim poverenjem.

Hajde da sarađujemo

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama možete nas kontaktirati bilo kada.

KONTAKTIRAJTE NAS DANAS