ISO/IEC 17020

Standard ISO/IEC 17020 postavlja zahteve pred tela koja sprovode kontrolisanje s ciljem da pruže informacije o usaglašenosti predmeta koji se kontrolišu sa propisima, standardima, specifikacijama, šemama za kontrolisanje ili ugovorima. Parametri kontrolisanja obuhvataju pitanja koja obuhvataju koja se odnose na količinu, kvalitet, bezbednost, pogodnost za upotrebu i na stalnu usklađenost sa zahtevima za bezbednost instalacija ili sistema tokom rada.

U zavisnosti od nezavisnosti kontrolnog tela, ono se može kategorisati kao kontrolono telo tipa A, B ili C, dok se u zavisnosti od primene zahteva standarda ISO 9001 kontrolno telo može akreditovati u skladu sa opcijom A ili B standarda ISO/IEC 17020.

Ovaj sistem opisuje organizacionu strukturu kontrolnog tela i procese koji se unutar njega odvijaju, uključujući planiranje, realizaciju i praćenje administrativnih i tehničkih operacija, potrebnih resursa i dokumentacije koja se u radu koristi.

Dobijanje rešenja o akreditaciji od strane akreditacionog tela, završni je korak koji sledi nakon uspešne implementacije zahteva standarda ISO/IEC 17020.

Usklađenost kontrolnog tela sa zahtevima standarda ISO/IEC 17020 donosi brojne koristi:

 • Validacija svih metoda koje se koriste za kontrolisanje

 • Maksimalna pouzdanost i tačnost opreme koja e se koriste za kontrolisanje

 • Povećanje kompetentnosti osoblja kontrolnog tela

 • Povećanje tačnosti rezultata kontrolisanja

 • Sticanje i učvršćivanje poslovnog poverenja kod klijenata

 • Znatno povećanje profita u slučaju pružanja usluga kontrolisanja drugim licima

Kao konsultanti u ovoj oblasti mi vam možemo pružiti:

 • Određivanje kategorije tipa kontrolnog tela

 • Dokumentovanje nezavisnosti, nepristrasnosti i poverljivosti kontrolnog tela i njegovog osoblja

 • Definisanje dokumentacije sistema menadžmenta kontrolnih tela

 • Precizno definisanje metoda i postupaka kontrolisanja

 • Definisanje načina rešavanja prigovora i žalbi

 • Definisanje načina čuvanja profesionalne tajne i poverljivosti podataka

Akreditovan sistem menadžmenta kontrolnog tela, pomoći će Vašoj organizaciji da bude prepoznata kao relevantna institucija sa zasluženim poverenjem.

Hajde da sarađujemo

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama možete nas kontaktirati bilo kada.

KONTAKTIRAJTE NAS DANAS