ISO 9001

Sistem menadžmenta kvalitetom predstavlja standardizovan način na koji vaša organizacija upravlja svojim radnim aktivnostima. Sistem treba da unapredi vaše poslovanje i pomogne vam da ostvarite veće zadovoljstvo svojih korisnika. Uvođenjem sistema menadžmenta kvalitetom postajete efektivniji, a samim tim i profitabilniji.

Zahtevi standarda ISO 9001 mogu da se primene u svakoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu i delatnost, pa je ovo standard prema kom se globalno sertifikovalo preko milion elitnih organizacija. ISO 9001 je internacionalno prepoznatljiv standard za kvalitet koji ne podrazumeva izgradnju novog sistema rada, već dokumentovanje postojeće dobre prakse, pri čemu govori o kvalitetu vaše organizacije više nego što to vi možete. Sertifikacijom osiguravate da je Vaša organizacija konstantno i u potpunosti posvećena kvalitetu, jer sistem kontinuirano podleže pregledima od strane sertifikacionih tela.

Koristi od implementacije ISO 9001 mogu biti mnogobrojne:

 • Unapređenje realizacije Vašeg proizvoda/usluge
 • Unapređenje organizacije menadžmenta
 • Unapređenje komunikacije, planiranja i administracije

 • Unapređenja upravljanja isporučiocima i podugovoračima

 • Unapređenje konkurentnosti

Kao konsultanti u ovoj oblasti mi vam možemo pružiti:

 • Analizu i ocenu stanja u vašem preduzeću u odnosu na zahteve standarda

 • Obuku o zahtevima standarda i za primenu dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom

 • Utvrđivanje aktivnosti koje je neophodno realizovati kako bi se uveo sistem menadžmenta kvalitetom

 • Izradu dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom

 • Obuku za interne provere sistema menadžmenta kvalitetom

 • Pomoć prilikom izvođenja internih provera

 • Pripremu za sertifikaciju prema ISO 9001 i prisustvo tokom sertifikacije

Hajde da sarađujemo

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama možete nas kontaktirati bilo kada.

KONTAKTIRAJTE NAS DANAS