ISO 14001

Međunarodni standard ISO 14001 se razvio kao odgovor na povećanje brige o uticaju naših aktivnosti i poslovanja na nas same kao i na svet u kom živimo. To je dovelo do povećanja broja studija o uticaju na životnu sredinu, kao i do značajnog povećanja ekoloških standarda i regulativa.

ISO 14001 je internacionalni standard koji, organizacijama bilo koje vrste i veličine, pruža okvir za poboljšanje učinka u oblasti zaštite životne sredine. Usklađivanje poslovanja organizacije sa zahtevima ovog međunarodnog standarda pomaže organizacijama da steknu poverenje zainteresovanih strana, kada je reč o zaštiti životne sredine na sistematizovan i standardizovan način. Organizacija se obavezuje da sama sebi postavlja sve više i više ciljeve zaštite životne sredine. U mnogim sektorima sertifikacija prema ISO 14001 je de facto postala zahtev za saradnju, da bi organizacije u lancu isporuke smanjile ekološki rizik.

ISO 14001 podrazumeva:

 • Razvoj ekološke politike i konteksta organizacije
 • Planiranje kako će se ispuniti ekološka politika i ciljevi organizacije

 • Obezbeđenje svih potrebnih resursa za funkcionisanje sistema

 • Implementacija u cilju kontrole i smanjenja ekoloških rizika

 • Provera efikasnosti sistema i podsticanje poboljšanja

 • Bolji imidž organizacije

Kao konsultanti u ovoj oblasti mi vam možemo pružiti:

 • Identifikovanje aspekata i vrednovanje njihovog uticaja na životnu sredinu

 • Izradu dokumentacije sistema menadžmenta životnom sredinom (nezavisno ili integrisano sa dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom)

 • Obuku svih zaposlenih u organizaciji

 • Obuku za sprovođenje internih provera

 • Pomoć prilikom izvođenja internih provera

 • Priprema za sertifikaciju ISO 14001 i prisustvo tokom sertifikacije

 • Pripremu za sertifikaciju prema ISO 9001 i prisustvo tokom sertifikacije

Hajde da sarađujemo

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama možete nas kontaktirati bilo kada.