HACCP

HACCP je naučno zasnovan princip koji podrazumjeva dobru higijensku praksu (GHP) i dobru proizvođačku praksu (GMP). Kao rezultat HACCP studije, izrađuje se HACCP plan u kome su identifikovane kritične kontrolne tačke (CCP) i način monitoringa nad njima. Svaki HACCP plan je specifičan i individualan, prilagođen tačno određenom proizvodu ili procesu.

HACCP sistem je primenjiv za sve proizvođače i prerađivače hrane i drugih proizvoda čije konzumiranje može ugroziti zdravlje korisnika. Primenjiv je i prilikom proizvodnje predmeta koji dolaze u dodir sa hranom. HACCP sistem se najčešće implementira u organizacijama koje u svojoj delatnosti imaju dodira sa hranom (proizvođači i prerađivači hrane, hoteli, restorani i sl.).

Osnovne koristi za preduzeća koja implementiraju HACCP sistem su:

 • Veća pouzdanost u zdravstvenu bezbednost proizvoda

 • Smanjenje mogućnosti trovanja hranom

 • Identifikacija i eliminacija opasnosti i smanjenje rizika

 • Uvežban opoziv proizvoda u slučaju vanredne situacije

 • Zadovoljenje zakonske regulative

 • Povećanje zadovoljstva korisnika

Kao konsultanti u ovoj oblasti mi vam možemo pružiti:

 • Identifikaciju kritičnih kontrolnih tačaka

 • Uspostavljanje dobre higijenske i proizvođačke prakse

 • Izradu HACCP planova i ostale HACCP dokumentacije

 • Edukaciju za vođu HACCP tima

 • Edukaciju za interne proveravače HACCP sistema

 • Pomoć pri internoj proveri HACCP sistema

 • Priprema za sertifikaciju i prisustvo prilikom sertifikacije

Hajde da sarađujemo

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama možete nas kontaktirati bilo kada.