Tara 2018

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.10.-06.10.2018. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

Vesti

12.08.2018. Najava seminara na Tari

Obaveštavamo Vas da će se u periodu od 01. do 06. oktobra 2018. na Tari u hotelu "Omorika" održati tradicicionalni informativno instruktivni seminari u organizaciji Istraživačkog i tehnološkog centra. Biće nam zadovoljstvo da uzmete učešće na nekom od seminara čiji detaljan program možete preuzeti OVDE. Prijavu možete izvrsiti faksom ili e-mailom na obrascu koji možete preuzeti OVDE.

Tim eksperata Istraživačkog i tehnološkog centra se raduje susretu i ponovnom druženju.

TUV

Metode i tehnike unapređenja procesa rada - statističke, inženjerske, menadžerske

dr Vojislav Vulanović, dr Bato Kamberović, dr Dragutin Stanivuković, dr Rado Maksimović, dr Nikola Radaković, mr Vladan Radlovački, mr Miodrag Šilobad

  iso9001
Publikacija METODE I TEHNIKE UNAPREĐENJA PROCESA RADA je sistematičan prikaz grupe metoda i tehnika za unapređenje kako procesa sistema upravljanja kvalitetom, tako i procesa rada u celini. Metode i tehnike prikazane u knjizi su alat menadžerima za sistematično ostvarivanje efektivnog upravljanja procesima rada, a izbor metoda i tehnika pokriva problematiku rešavanja širokog dijapozona problema upravljanja. Autori su na sistematičan način obradili odabrane metode i tehnike i time omogućili čitaocu da steknu uvid u prikazana znanja i pronađe racionalne načine za njihovu primenu u praksi. Imajući u vidu stalnu potrebu za obrazovanjem naše stručne javnosti iz oblasti nauke o kvalitetu, kao i upravljanju procesima rada u celini, ova publikacija nastala u rezultatu višegodišnjih istraživačkih napora i provere stečenih znanja u praksi, svakako popunjava prazninu u literaturi iz ove oblasti. Publikacija će biti od koristi svima onima koji se bave kvalitetom, upravljanjem i menadžmentom - na univerzitetima, naučno-istraživačkim institucijama i u proizvodnim i uslužnim organizacijama.