Početna Konsalting Procena vrednosti kapitala

Tara 2018

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.10.-06.10.2018. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

Vesti

12.08.2018. Najava seminara na Tari

Obaveštavamo Vas da će se u periodu od 01. do 06. oktobra 2018. na Tari u hotelu "Omorika" održati tradicicionalni informativno instruktivni seminari u organizaciji Istraživačkog i tehnološkog centra. Biće nam zadovoljstvo da uzmete učešće na nekom od seminara čiji detaljan program možete preuzeti OVDE. Prijavu možete izvrsiti faksom ili e-mailom na obrascu koji možete preuzeti OVDE.

Tim eksperata Istraživačkog i tehnološkog centra se raduje susretu i ponovnom druženju.

TUV

Procena vrednosti kapitala

Vrednost preduzeća jednaka je sadašnjoj vrednosti budućih koristi za njegove vlasinke. Racionalan kupac investira u kupovinu preduzeća samo ukoliko je sadašnja vrednost očekivanih koristi po osnovu vlesništva najmanje jednaka nabavnoj ceni za to vlasništvo. Obrnuto, racionalan prodavac neće prodati preduzeće ukoliko su očekivane koristi veće od ponuđene cene.”
Procena vrednosti kapitala radi se na bazi finansijskih izveštaja i finansijske analize sa ciljem da se utvrdi i potvrdi vrednost i struktura kapitala. Procena vrednosti kapitala podrazumeva i poslove procene vrednosti imovine i obaveza preduzeća kako bi se utvrdila vrednost kapitala na određeni dan. Uobičajene metode procene su:

  • knjigovodstvena vrednost kapitala,
  • korigovana knjigovodstvena vrednost kapitala,
  • imovinska vrednost kapitala,
  • prinosna vrednost kapitala i
  • likvidaciona vrednost kapitala.

Budući da svaka metoda procene vrednosti kapitala odbacuje drugačiju vrednost, procena se završava testom prihvatljivosti procenjene vrednosti kapitala kako za sadašnjeg tako i za budućeg vlasnika kapitala.