Tara 2018

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.10.-06.10.2018. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

Vesti

12.08.2018. Najava seminara na Tari

Obaveštavamo Vas da će se u periodu od 01. do 06. oktobra 2018. na Tari u hotelu "Omorika" održati tradicicionalni informativno instruktivni seminari u organizaciji Istraživačkog i tehnološkog centra. Biće nam zadovoljstvo da uzmete učešće na nekom od seminara čiji detaljan program možete preuzeti OVDE. Prijavu možete izvrsiti faksom ili e-mailom na obrascu koji možete preuzeti OVDE.

Tim eksperata Istraživačkog i tehnološkog centra se raduje susretu i ponovnom druženju.

TUV

OHSAS

Većina kompanija se sa puni pravom fokusira na ostvarivanje profita ali mnoge kompanije podcenjuju troškove odgovornosti, kao i izgubljene radne časove u slučajevima povrede na radu.
OHSAS 18001 je specifikacija za ocenjivanje Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu zaposlenih. Razvijen je kao odgovor na potrebu organizacija da na efikasan način ispune svoje obaveze vezane za zaštitu i bezbednost zaposlenih na radu.
Sistem Vam pruža objektivne dokaze o Vašoj odgovornoj brizi za zaposlene čime smanjujete mogućnost rizika od nesreća i narušavanja zdravlja. Takođe, može da rezultira smanjenjem osiguravajućih premija i poboljšanjem usaglašenosti sa zakonom.
Koristi od Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu zaposlenih su višestruke:

 • Planiranje identifikacije opasnosti, ocene rizika i kontrole rizika
 • Struktura i odgovornosti
 • Obuka, svest i kompetentnosti
 • Operativna kontrola
 • Spremnost i reagovanje na hitnim slučajevima
 • Merenje i monitoring.

Kao konsultanti u ovoj oblasti mi Vam možemo pružiti:

 • Identifikovanje i vrednovanje aspekata zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
 • Izradu kompletne dokumentacije koja je propisana standardom OHSAS 18001 (nezavisno ili integrisano sa dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom
 • Obuku svih zaposlenih u preduzeću
 • Obuku za interne provere OHSAS Pomoć prilikom sprovođenja internih provera
 • Priprema za sertifikaciju OHSAS 18001 i prisustvo prilikom sertifikacije

Sertifikovan Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu zaposlenih će Vam pomoći da umanjite ove rizike. Sistem pruža metodologiju za minimiziranje broja nesrećnih slučajeva od čega imate značajne uštede.