Početna Konsalting ISO17025

Tara 2018

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.10.-06.10.2018. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

Vesti

12.08.2018. Najava seminara na Tari

Obaveštavamo Vas da će se u periodu od 01. do 06. oktobra 2018. na Tari u hotelu "Omorika" održati tradicicionalni informativno instruktivni seminari u organizaciji Istraživačkog i tehnološkog centra. Biće nam zadovoljstvo da uzmete učešće na nekom od seminara čiji detaljan program možete preuzeti OVDE. Prijavu možete izvrsiti faksom ili e-mailom na obrascu koji možete preuzeti OVDE.

Tim eksperata Istraživačkog i tehnološkog centra se raduje susretu i ponovnom druženju.

TUV

ISO17025

Sistem menadžmenta kvalitetom laboratorije usaglašen sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2005 namenjen je laboratorijama prve, druge i treće strane, kao i laboratorijama u kojima su ispitivanja i/ili etaloniranja deo kontrolisanja i sertifikacije proizvoda. Ovaj sistem sadrži organizacionu strukturu Vaših laboratorija, uključujući i planiranje, procese, administrativne i tehničke operacije, resurse, dokumentaciju koja koristi korisnicima usluge laboratorija, organima uprave koji donose propise i akreditacionim telima za predviđanje i priznavanje kompetentnosti laboratorije.
Implementacija ovog standarda u Vaše poslovanje implicira m,nogostruke koristi po Vašu organizaciju. Prvenstveno značajno je sticanje i učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i posebno potencijalnih klijenata potom olakšavanje saradnje između laboratorija i drugih tela prilikom rezmene informacija i iskustava i onemogućavanje kompromitujućeg uticaja na usklađenost laboratorije sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2005.
Dobijanje Rešenja o akreditaciji od strane akreditacionog tela takođe je jedan od koraka koji slede nakon uspešmnog implementiranja zahteva ovog standarda.
Kao konsultanti u ovoj oblasti mi Vam možemo pužiti:

  • Definisanje obima odnosno opsega akreditovanja tj precizno definisanje oblasti ispitivanja, tipova ispitivanja i metoda ispitivanja i postupaka koji se primenjuju
  • Propisivanje detalja kojima se prezentira i dokazuje nezavisnost, nepristrasnost i integritet laboratorije
  • Definisanje sistema kvaliteta laboratorije
  • Definisanje zahteva za osoblje koje radi u laboratoriji
  • Precizno definisanje metoda i postupaka ispitivanja, sa posebnim naglaskom na obezbeđenje objektivnosti rezultata i eliminasnje vrednosti koje nisu upotrebljive
  • Definisanje sistema za postupanje sa uzorcima za ispitivanje
  • Definisanje načina rešavanja prigovora i žalbi
  • Definisanje načina saradnje laboratorije sa drugim institucijama u cilju provera stručnosti u radu, primene i provere metoda, razmene iskustava, upoređivanje ispitivanja, rada na izdavanju i održavanju tehničkih standarda
  • Definisanje načina pridržavanja profesionalne tajne i poverljivosti podataka

Sertifikovan Sistem menadžmenta kvalitetom laboratorija, pomoći će Vašoj organizaciji da bude prepoznata kao relevantna institucija sa zasluženim poverenjem.